CUSTOMER REVIEW

번호 상품정보 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
1410 내용 보기 당김없구요 지성한테 엄청 좋은것같아요! 파일첨부
[1+1] NO.2 VELVET FLAT TONER
김희**** 2019-01-25 9 0 5점
1409 내용 보기 데일리용 파일첨부
[1+1] NO.2 VELVET FLAT TONER
조라**** 2019-01-25 6 0 5점
1408 내용 보기 자극없고 순해요 파일첨부
[1+1] NO.2 VELVET FLAT TONER
김민**** 2019-01-25 6 0 5점
1407 내용 보기 민감피부에 좋네요~ 파일첨부
[1+1] NO.2 VELVET FLAT TONER
장소**** 2019-01-25 4 0 5점
1406 내용 보기 만족
[1+1] NO.2 VELVET FLAT TONER
네이**** 2019-01-24 1 0 5점
1405 내용 보기 만족
NO.5 MASKPACK
네이**** 2019-01-21 12 2 5점
1404 내용 보기 만족
NO.8 MASKPACK
네이**** 2019-01-20 9 0 5점
1403 내용 보기 보통
NO.1 MATCHA FOAM CLEANSER
네이**** 2019-01-20 13 0 3점
1402 내용 보기 만족
NO.8 MASKPACK
네이**** 2019-01-18 5 0 5점
1401 내용 보기 촉촉함만 남아 좋았던 제품 파일첨부
[1+1] NO.2 VELVET FLAT TONER
왕은**** 2019-01-15 12 2 5점